W związku z zagrożeniem i w celu przeciwdziałania koronawirusowi, na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) uprzejmie informujemy, że pracownicy Warszawskiej Opery Kameralnej w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. będą świadczyć pracę zdalnie (poza miejscem jej stałego wykonywania) w godzinach urzędowania WOK, tj. 9:00 – 17:00.

W świetle powyższego, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

  1. Sekretariat – 661 422 662 i 575 994 954
  2. Dział Kadr                                                – 734 185 489
  3. Dział Organizacji Pracy Artystycznej – 512 146 283
  4. Dział Produkcji                                        – 501 250 280
  5. Dział Administracyjno-Gospodarczy  – 734 185 488
  6. Dział Techniczny                                     – 512 146 312
  7. Dział Księgowo-Finansowy                   – 604 768 078
  8. Kasy (informacje o biletach)                 – 538 235 268

e-mail: sekretariat@operakameralna.pl

W przypadkach niecierpiących zwłoki, możliwe jest spotkanie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Skip to content