W 2019 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie: “Opera bez tajemnic. Warsztaty dla młodzieży”.

Istotą projektu jest cykl warsztatów dla młodzieży poświęconych najciekawszym zagadnieniom teatru operowego. Doświadczanie opery, postrzeganej jako przestrzeń kreacji powstających dzięki przecinaniu się i syntezie różnych dyscyplin artystycznych, pobudzić ma twórczą postawę i odwagę w podejmowaniu wyzwań współczesności.
Pomysł warsztatów pochodzi od wybitnego reżysera, a także eksperta w dziedzinie edukacji kulturalnej Michała Znanieckiego, który podczas realizacji premiery Idomeneo w Warszawskiej Operze Kameralnej w czerwcu 2018 r. zainspirował nas do stworzenia projektu skierowanego do młodzieży. Projekt składał się z czterech spotkań, poświęconych muzyce, reżyserii i sztukom wizualnym. Warsztaty odbywały się w czasie zajęć szkolnych, a także wieczorami w Teatrze WOK. Uczestniczyć w nich Michał Znaniecki oraz zaproszeni artyści.

Nagrania z warsztatów:

Galeria:

Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury w kwocie 49 900,00 zł.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content