Frost scene Króla Artura Henry’ego Purcella to – w naszej interpretacji – uniwersalna historia miłości. Dwójka kochanków jest rozdzielonych – zamknięci w swoich mieszkaniach, z dnia na dzień coraz bardziej pogrążają się w samotności. Prawda zaczyna mieszać się z imaginacją a ich pokoje zamieniają się w mroźny, zimowy las. Czy uda im się przedrzeć przez ten lodowy krajobraz? Niech muzyka Purcella będzie nie tylko ich przewodnikiem, ale i opisem bolesnej izolacji, w jakiej teraz wszyscy się znaleźliśmy.
Michał Zdunik

The Frost Scene from Henry Purcell’s The King Arthur is – in our interpretation – a universal love story. Two lovers being separated – locked in their apartments, and day by day becoming more lonely. The truth begins to mix with imagination and their rooms turn into a cold winter forest. Will they break through this icy landscape? Let Purcell’s music not only be their guide, but also a description of the painful isolation we are all going though.
Michał Zdunik

operaOK!
vol. V
Premiera / Premiere 09.05.2020

Henry Purcell The King Arthur / Król Artur
[fragmenty] [excerptions]

Libretto John Dryden
Reżyser / Director – Michał Zdunik (biogram)

Cupid – Sylwia Krzysiek (biogram)
Cold Genius – Artur Janda (biogram)
Ukochana / Beloved woman – Helena Ganjalyan (biogram)
Ukochany / Beloved man – Łukasz Borkowski (biogram)

Kierownictwo muzyczne / Music Director – Marcin Sompoliński
Scenografia i kostiumy, projekt i wykonanie makiety, animacja lalek /
Set and costume design, model-making and design, puppet animation – Katarzyna Gabrat-Szymańska (biogram)

Światło i animacja poklatkowa – Hektor Werios
Montaż animacji – Adam Synyszyn
Operator / Camera Operator – Hektor Werios (biogram)
Realizacja Dźwięku / Sound engineer – Piotr Madziar
Montaż / Editor – Patrycja Polkowska (biogram)
Asystent / Music Assistant – Kuba Wnuk

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Grzegorz Lalek – koncertmistrz / concertmaster
Ewa Chmielewska
Radosław Kamieniarz
Natalia Moszumańska
Maria Papuzińska-Uss

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Katarzyna Cedlak
Kornelia Korecka-Karbownik
Magdalena Kuźmińska-Hartung
Klaudia Matlak

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Karolina Habało
Anna Stankiewicz
Anna Wieczorek

Wiolonczele / Cellos
Jakub Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Katarzyna Cichoń
Aleksandra Rybak-Żymła
Karolina Szewczykowska

Viola Da Gamba
Justyna Rekść-Raubo

Kontrabas / Double Bass
Stanisław Smołka

Teorba / Theorbo
Henryk Kasperczak

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Kierownik Artystyczny MACV / Artistic Manager of MACV Orchestra
Marcin Sompoliński

Zespół Wokalny WOK / WCO Vocal Ensemble

Soprany / Sopranos
Ewelina Osowska
Teresa Tippe

Alty / Altos
Paulina Łysikowska
Dorota Solecka

Tenory / Tenors
Robert Mojsa
Aleksander Słojewski

Basy / Basses
Krzysztof Matuszak
Grzegorz Zychowicz

Kierownik Zespołu Wokalnego WOK / Manager of WCO Vocal Ensemble
Krzysztof Kusiel-Moroz

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz (biogram)

Tłumaczenie / Subtitles
Jacek Dehnel (biogram)

Kierownictwo Produkcji / Production Manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko


Operator / Camera Operator – Hektor Werios (biogram)
Realizacja Dźwięku / Sound – Piotr Madziar
Montaż / Editor – Patrycja Polkowska (biogram)
Asystent / Music Assistant – Kuba Wnuk

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Grzegorz Lalek – koncertmistrz / concertmaster
Ewa Chmielewska
Radosław Kamieniarz
Natalia Moszumańska
Maria Papuzińska-Uss

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Katarzyna Cedlak
Kornelia Korecka-Karbownik
Magdalena Kuźmińska-Hartung
Klaudia Matlak

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Karolina Habało
Anna Stankiewicz
Anna Wieczorek

Wiolonczele / Cellos
Jakub Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Katarzyna Cichoń
Aleksandra Rybak-Żymła
Karolina Szewczykowska

Viola Da Gamba
Justyna Rekść-Raubo

Kontrabas / Double Bass
Stanisław Smołka

Teorba / Theorbo
Henryk Kasperczak

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Kierownik Artystyczny MACV / Artistic Manager of MACV Orchestra
Marcin Sompoliński

Zespół Wokalny WOK / WCO Vocal Ensemble

Soprany / Sopranos
Ewelina Osowska
Teresa Tippe

Alty / Altos
Paulina Łysikowska
Dorota Solecka

Tenory / Tenors
Robert Mojsa
Aleksander Słojewski

Basy / Basses
Krzysztof Matuszak
Grzegorz Zychowicz

Kierownik Zespołu Wokalnego WOK / Manager of WCO Vocal Ensemble
Krzysztof Kusiel-Moroz

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz (biogram)

Tłumaczenie / Subtitles
Jacek Dehnel (biogram)

Kierownictwo Produkcji / Production Manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko


Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności Teatrów w marcu 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie.
/ “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content