operaOK!
vol. VI
Premiera / Premiere 16.05.2020

Henry Purcell
Dido and Aeneas / Dydona i Eneasz
[fragmenty] / [excerpts]

Libretto Nahum Tate
Reżyseria / Director Magda Szpecht (biogram)

Dydona / Dido – Ewa Tracz (biogram)
Belinda – Aleksandra Żakiewicz (biogram)
Eneasz / Aeneas – Artur Janda (biogram)
Duch / Spirit – Dominika Kościelniak (biogram)

Kierownictwo muzyczne / Music director – Kuba Wnuk (biogram)
Montaż i animacja 3D / Editor and 3D animation – Wojtek Doroszuk (biogram)
Realizacja dźwięku / Sound engineer – Bogdan Żywek
Tłumaczenie / Subtitles – Patrycja Dembska, Justyna Samól

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Grzegorz Lalek – koncertmistrz / concertmaster
Radosław Kamieniarz
Maria Papuzińska-Uss
Ewa Chmielewska
Natalia Moszumańska

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Katarzyna Cendlak 
Klaudia Matlak
Magdalena Kuźmińska-Hartung
Mateusz Małecki

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Anna Wieczorek
Karolina Habało
Anna Stankiewicz

Wiolonczele / Cellos
Jakub Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Karolina Szewczykowska
Katarzyna Cichoń
Aleksandra Rybak-Żymła

Viola da gamba
Justyna Rekść-Raubo

Kontrabas / Double Bass
Stanisław Smołka

Teorba / Theorbo
Henryk Kasperczak

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Kierownik artystyczny MACV / Artistic Manager of MACV Orchestra
Marcin Sompoliński

Zespół Wokalny WOK / WCO Vocal Ensemble

Soprany / Sopranos
Ewa Kuryłowicz – inspektor / inspector
Sylwia Stępień


Alty / Altos
Kinga Głogowska
Ewelina Rzezińska


Tenory / Tenors
Tomasz Grygo
Marek Sadowski
Aleksander Słojewski


Bas / Bass 
Piotr Pieron


Kierownik Zespołu Wokalnego WOK/ Manager Of WCO Vocal Ensemble Krzysztof Kusiel-Moroz

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz

Kierownictwo Produkcji / Production Manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko

Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności Teatrów w marcu 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie.
/ “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020


Skip to content