operaOK!
vol. VII
Premiera / Premiere 23.05.2020

Georg Friedrich Händel
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno / Triumf Czasu i Rozczarowania
[fragmenty] [excerpts]


Partie solo:

Oboje / Oboes
Rafael Gabriel Przybyła
Jan Hutek

Fagot / Bassoon
Leszek Wachnik


Dźwięk / Sound
Bassem Akiki (biogram)
Michał Polański

Obraz / Image
Barbara Wiśniewska (biogram)
Michał Korchowiec (biogram)

Współpraca realizatorska / Cooperation
Jan Świetlik

Asystent / Assistant
Kuba Wnuk

Tłumaczenie / Subtitles
Katarzyna Skórska

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Maria Papuzińska-Uss – koncertmistrz / concertmaster
Grzegorz Lalek
Radosław Kamieniarz
Natalia Moszumańska
Ewa Chmielewska
Kornelia Korecka-Karbownik

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Klaudia Matlak
Magdalena Kuźmińska-Hartung
Mateusz Małecki
Katarzyna Cendlak
Marcin Sochan

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Karolina Habało
Anna Stankiewicz
Anna Wieczorek

Wiolonczele / Cellos
Jakub Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Anna Cierpisz
Katarzyna Cichoń
Aleksandra Rybak-Żymła

Viola Da Gamba
Justyna Rekść-Raubo

Kontrabas / Double Bass
Stanisław Smołka

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Kierownik Artystyczny MACV / Artistic Manager of MACV Orchestra
Marcin Sompoliński


Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz


Kierownictwo produkcji / Production Manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko 


Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności teatrów w marcu 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie.
/ “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content