W swojej koncepcji reżyserskiej nawiązuję do teatru papierowego, modnego w początkach XIX wieku w Austrii, Anglii i Niemczech, rozpowszechnianego przez kartony litograficzne do produkcji własnej. Najpierw traktowano je jako ozdobę salonów, potem – towarzyską rozrywkę. Początek „Fanny i Aleksander” Bergmana to właśnie to!
Moja interpretacja jest warsztatową prezentacją opery, poprzez kolejne zmiany, przekładanie, dokładanie, odejmowanie papierowych elementów scenograficznych w poziomie, na biurku, w domu, z komentarzem na temat teatru papierowego w ogóle i dlaczego sięgam po ten zabieg w tym przypadku. 
Joanna Braun

In my directorial concept, I refer to the toy theatre, which was highly popular in the early 19th century in Austria, England and Germany, distributed on paperboard sheets of in-house production. At first, it was assembled at homes as a decoration of living rooms, then – used as a social entertainment. The opening scene of Bergman’s “Fanny and Alexander” is a wonderful glimpse of the magic of toy theatre!
My interpretation is a workshop presentation of the opera, consisting of subsequent changes, reordering, adding and subtracting horizontally paper elements of the set pieces, on my desk, at home, with a commentary on the subject of toy theatre in general and explanation why I reach for this artistic mean in this case.
Joanna Braun

operaOK!
vol. IX
Premiera / Premiere 06.06.2020


Wolfgang Amadeusz Mozart
Apollo i Hiacynt / Apollo et Hyacinthus
[fragmenty] / [excerpts]

Libretto Rufinus Widl


Reżyseria, scenografia / Director, set designer – Joanna Braun (biogram)
Kierownictwo muzyczne / Music Director – Kuba Wnuk (biogram)
Zdjęcia, światło i montaż / Photography and light director, editor – Monika Stolarska (biogram)
Reżyseria dźwięku / Sound engineer  – Paweł Zawadzki (biogram)

Soliści / Soloists
Apollo – Jan Jakub Monowid (biogram)
Hiacynt / Hyacinthus – Anna Wolfinger (biogram)
Oebalus – Hubert Walawski (biogram)
Melia – Maria Rozynek-Banaszak (biogram)
Martwy Hiacynt / Dead Hyacinthus – Maciej Czuchra


Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists


Skrzypce I / Violins I
Grzegorz Lalek – koncertmistrz / concertmaster
Maria Papuzińska-Uss
Radosław Kamieniarz
Ewa Chmielewska
Natalia Moszumańska
Kornelia Korecka-Karbownik

Skrzypce II / Violins II
Marcin Sochan – lider / leader
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz
Mateusz Małecki
Klaudia Matlak
Magdalena Kuźmińska-Hartung

Altówki / Violas
Anna Wieczorek  – lider / leader 
Marcin Stefaniuk – inspektor /  inspector
Karolina Habało

Wiolonczele / Cellos
Anna Cierpisz – koncertmistrz / concertmaster
Katarzyna Cichoń
Aleksandra Rybak-Żymła
Jakub Kościukiewicz

Kontrabasy / Double basses
Stanisław Smołka – lider / leader
Anna Bator

Oboje / Oboes
Jan Hutek
Rafael Gabriel Przybyła

Rogi naturalne / Natural horns
Dominika Stencel
Mateusz Cendlak

Kierownik artystyczny MACV / Artistic Manager of MACV Orchestra
Marcin Sompoliński

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz

Kierownictwo produkcji / Production manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko

Wykorzystano fragmenty tłumaczenia Andrzeja Kruczyńskiego. / In the video there were used the fragments of Andrzej Kruczyński’s translation.

Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności teatrów w marcu 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie.
/ “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content