operaOK! Vol. 1 – L’ORFEO, Polska wersja językowa
operaOK! Vol. 1 – L’ORFEO, English language version

Koncepcja L’Orfeo z jednej strony wynikała z możliwości realizacyjnych w czasie izolacji, z drugiej była próbą odwołania się do dwóch estetycznych źródeł: animacji poklatkowej (w której Polacy święcili triumfy w latach 60. i 70.) oraz kina niemego. Oba źródła tworzą twórcze możliwości przy filmach nagranych przez samych śpiewaków oraz akcji głównej filmowanej na makiecie. Pomysł na makietę wynikał zarówno z możliwości realizacji tak wymyślonego świata przedstawionego na scenie (w przyszłości), jak opowiedzenia historii poprzez filmowanie ruchomych obrazów z figurkami (z twarzami śpiewaków) na makiecie. Ograniczenia (czasowe, techniczne) wymagały dokonania muzycznego streszczenia do max 30 min. przy zachowaniu zapisu partytury.
Tomasz Cyz

On the one hand, the idea of “L’Orfeo” appeared due to available technical solutions during the time of isolation, while on the other hand it was an attempt to refer to two aesthetic sources: stop motion animation (in 1960s and 1970s Poles were the most successful in this field) and silent cinema. Both sources give creative possibilities for films recorded by the singers themselves and for the main plot filmed on the model. The concept for the model resulted both from the possibility to present such an imaginary world presented on the stage (in the future), as well as telling a story by filming moving images with figurines (with the faces of singers) on the model. The given limits (time, technical) required a musical abridgment up to a maximum of 30 min while keeping the score.
Tomasz Cyz

operaOK!
vol. I
Premiera / Premiere 11.04.2020

Claudio Monteverdi L’Orfeo / Orfeusz
[fragmenty] [excerptions]

Orfeusz / Orpheus – Krystian Adam Krzeszowiak (biogram)
Eurydyka / Eurydice – Ewa Majcherczyk (biogram)
Messaggiera / Messenger – Marta Brzezińska (biogram)
Pluton / Pluto – Dawid Biwo (biogram)

Koncepcja i reżyseria / Originator, director – Tomasz Cyz (biogram)
Kierownictwo muzyczne / Music Director – Marcin Sompoliński
Scenografia, makieta / Set design, model-making – Anna-Maria Karczmarska, Mikołaj Małek
Reżyseria animacji / Animation Director – Hektor Werios
Montaż / Editor – Adam Synyszyn
Ruch figur / Figurine movement – Weronika Bartold
Tłumaczenie, napisy / Subtitles – Tomasz Cyz

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce / Violins
Grzegorz Lalek
Radosław Kamieniarz

Altówka / Violas
Marcin Stefaniuk

Wiolonczela / Cellos, basso continuo
Jakub Kościukiewicz

Kontrabas / Double Bass
Anna Bator

Teorba / Theorbo
Henryk Kasperczak

Klawesyn / Harpsichord, basso continuo
Ewa Mrowca

Organy / Organ
Marcin Zieliński

Cynk / Cornett
Gustavo Gargiulo

Trąbka barokowa / Baroque trumpet
Aneta Mścisz

Puzon / Trombone
Piotr Wawreniuk

Instrumenty perkusyjne / Percussion instruments
Jarosław Kopeć

Zespół Wokalny WOK / WCO Vocal Ensemble

Soprany / Sopranos
Ewa Kuryłowicz
Sylwia Stępień

Mezzosoprany / Mezzo-sopranos
Ewa Puchalska
Kinga Głogowska

Alty / Altos
Dorota Solecka
Ewelina Rzezińska

Tenory / Tenors
Tomasz Grygo
Piotr Jakacki
Aleksander Słojewski

Basy / Basses
Krzysztof Matuszak
Piotr Pieron

Kierownik Zespołu Wokalnego WOK / Manager of WCO Vocal Ensemble
Krzysztof Kusiel-Moroz

Realizacja dźwięku / Sound engineer
Piotr Madziar

Kierownictwo produkcji / Production Manager
Paulina Mastalerz

Współpraca / Cooperation
Mirosław Riedel


Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności Teatrów w marcu 2020 r. Z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie. / “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content