Sztuka, ta często określana mianem wysokiej, która z racji na poziom artystyczny i język wyrazu adresowana jest do węższego kręgu odbiorców na tle przedsięwzięć strice komercyjnych, od wieków oparta jest na działaniach których fundamentem jest mecenat.

Patrząc w głąb naszej historii, od korzeni naszej państwowości po współczesność, mecenat we wszelkich działaniach artystycznych, wydaje się być wszechobecny.

Można wręcz pokusić się stwierdzenie, że bez mecenatu do wielu przedsięwzięć artystycznych, zarówno teatralnych, muzycznych, plastycznych czy wizualnych, nie doszłoby, gdyby nie hojna ręka donatorów.

Trudno w tym kontekście przecenić rolę jaką w wypadku XXIX Festiwalu Mozartowskiego odgrywa mecenat PGE Polskiej Grupy Energetycznej, firmy tyle samo renomowanej, potentata w sferze swej działalności, ile pojmowanej jako aktywnej tam, gdzie dobro kultury, odpowiedzialność za to, co po nas pozostanie dla potomnych, mają kluczowe znaczenie.

Obecność PGE jako MECENASA Festiwalu Mozartowskiego, a z racji na współpracę w latach ubiegłych, możemy nazwać ją współpracą tradycyjną, to typowa dla wysokorozwiniętych społeczności i gospodarek, synergia biznesu z artystyczną kreacją. Twórczej wizji z troską o uczynienie jej możliwą w sferze ekonomicznej.

Również przywołać należy tutaj kwestię odpowiedzialności społecznej, która też leży u podstaw działania PGE, ta zaś wprost buduje wizerunek Spółki, jako podmiotu, który dba nie tylko o własny wynik finansowy i pozycję rynkową, ale którego działania nacechowane są również troską o inne sfery życia naszego Państwa.

W ten sposób objawia się mecenat na miarę XXI wieku, dobrze pojmowana wizja uczestniczenia w krwiobiegu państwa nie tylko w obrębie własnej działalności statutowej, ale również otwarcia na potrzeby innych.

Kiedy brzmią najpiękniejsze frazy mozartowskich dzieł, kiedy każda najdelikatniejsza nuta naszej wrażliwości pobudzana jest sztuką Wolfganga Amadeusza Mozarta, dzieje się to również za sprawą  PGE.  Dziękujemy !

 

Skip to content