W 2021 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała Zadanie: „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej”.

 

W wyniku realizacji ww. Zadania wykonano projekt budowlany, ekspertyzę ornitologiczną, wycinkę drzew, wykonano nawierzchnię z geokraty, ułożono chodnik, przeprowadzono roboty budowlano – montażowe, wstawiono nowe bramy wraz z automatyką od ul. Obrońców oraz od ul. Poselskiej.

Realizacja Zadania pozwoliła zniwelować problemy komunikacyjne w obrębie wjazdu na posesję, przy której znajduję się siedziba WOK. Utworzono nowy, większy parking dla floty WOK oraz nowy zjazd od ulicy Poselskiej. Dwa niezależne wjazdy na posesje zarówno polepszyły płynność ruchu samochodowego jak i przystosowały budynek do nowych przepisów ppoż.

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 259 718,90 zł.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:


Skip to content