W 2020 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała Zadanie: „Wykonanie systemów zabezpieczeń technicznych obejmujących system monitoringu wizyjnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujnikami ppoż. w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Obrońców 31″.

 

Dzięki realizacji ww. Zadania znacznie poprawiło się bezpieczeństwo pracowników oraz osób przebywających w obiekcie, jak również zapewniona została ochrony mienia WOK.

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 45 000,00 zł.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:


Skip to content