W 2016 r. Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu „Infrastruktura kultury” pn. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy. Zakupiono i dostarczono fortepian koncertowy – 1 zestaw obejmujący fortepian koncertowy, profesjonalną ławę do fortepianu oraz pokrowiec do instrumentu. Zakupiono i dostarczono wibrafon koncertowy – 1 szt. Zakupiono i dostarczono dzwony rurowe – 1 szt. Zakupiono i dostarczono pianino cyfrowe – 1 zestaw obejmujący pianino cyfrowe oraz profesjonalną ławę do pianina. Zakupiono oraz dostarczono kontrabas – 1 zestaw obejmujący kontrabas oraz futerał do kontrabasu.

Zakupione instrumenty uzupełniły istniejące od wielu lat braki w instrumentarium Warszawskiej Opery Kameralnej niezbędne w profesjonalnym zespole symfonicznym. Kompletność, sprawność i najwyższa jakość zakupionego instrumentarium jest warunkiem koniecznym do zapewnienia wymaganego poziomu artystycznego z jednej strony oraz umożliwi rozwijanie nowych form prezentacji scenicznych szczególnie współczesnych z drugiej strony. Dzięki realizacji zadania zwiększyła się atrakcyjność i dostępność instytucji dla widzów, potencjalnych partnerów z kraju i zagranicy oraz zwiększyły się możliwości realizacji przez Warszawską Operę Kameralną nowych pozycji artystycznych.

Na realizację zadania Warszawska Opera Kameralna otrzymała dofinansowanie w kwocie 111 371,80 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 100 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content