W 2019 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie: “Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej”.

W ramach realizacji ww. zadania został zmodernizowany park oświetlenia scenicznego w teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej. Zakupiona infrastruktura wpłynie na zwiększenie różnorodności i rozwój oferty artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej. Zakupiony sprzęt odpowiada wymogom współczesnej technologii.
Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 467 974,41 zł.

 

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content