W 2019 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie: “Zakup projektora wraz z wyposażeniem”.

W ramach realizacji ww. zadania został zakupiony projektor wraz z wyposażeniem. Zakupiona infrastruktura wpłynie na zwiększenie różnorodności i rozwój oferty artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej. Zakupiony sprzęt odpowiada wymogom współczesnej technologii.

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 128 900,00 zł.

 

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content