W 2019 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie: „Zakup projektora wraz z wyposażeniem”.


W ramach realizacji ww. zadania został zakupiony projektor wraz z wyposażeniem. Zakupiona infrastruktura wpłynie na zwiększenie różnorodności i rozwój oferty artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej. Zakupiony sprzęt odpowiada wymogom współczesnej technologii.


Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 128 900,00 zł.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW: