W 2022 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała Zadanie:

„Zakup projektora na potrzeby bieżących realizacji operowych z wykorzystaniem multimediów z dodatkowymi obiektywami dla Warszawskiej Opery Kameralnej”.

Dzięki realizacji ww. Zadania, znacząco poprawiła się jakość wyświetlanych projekcji multimedialnych oraz zwiększyła się atrakcyjność spektakli. Z wykorzystaniem nowego zestawu projekcyjnego z doposażeniem urządzeń zarządzająco edytujących jest możliwość wykonania scenografii animacyjnej, co w sposób znaczny wpłynie na atrakcyjność spektakli.
 
Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 90 995,40 zł.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:


Skip to content