W 2017 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie w ramach Programu “Infrastruktura kultury” pn. “Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej”.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy zadania:

1) konsoleta oświetleniowa – 2 szt.,
2) reflektor profilowy LED – 8 szt.,
3) naświetlacz asymetryczny LED – 5 szt.,
4) ruchoma głowa LED Beam – 8 szt.

Infrastruktura zakupiona w ramach projektu jest wykorzystywana w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie przy Al. Solidarności 76 b. Zakupiona infrastruktura wpłynie na zwiększenie różnorodności i rozwój oferty artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej. Zakupiony sprzęt odpowiada wymogom współczesnej technologii.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększając dostęp do oferty kulturalnej podnosząc jej atrakcyjność. Na realizację zadania Warszawska Opera Kameralna otrzymała dofinansowanie w kwocie 125 479,14 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 80 672,65 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content