Stefan Plewniak

Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, dr hab. Alicja Węgorzewska-Whiskerd powołała na stanowisko Kierownika Muzycznego orkiestry MACV, Stefana Plewniaka, wirtuoza skrzypiec, dyrygenta, wybitnego znawcę wykonawstwa odwołującego się do tradycji historycznej bazującej na instrumentach i prawidłach interpretacyjnych z epoki.

Stefan Plewniak jest założycielem i dyrektorem artystycznym orkiestry Il Giardino d’Amore w Wiedniu, Cappella dell’Ospedale della Pietà Venezia oraz The FeelHarmony Orchestra. Jest także założycielem wytwórni płytowej Ëvoe Records a od sezonu 2019/2020 roku pełni funkcję chef’orchestre z l’Orchestre de l’Opera Royale w Wersalu.

Współpracę w warszawskimi kameralistami rozpoczął w sezonie 2018/2019 inaugurując ją produkcją opery „Orfeusz i Eurydyka” C.W. Glucka oraz prowadząc uroczystą Galą otwierającą XXIX edycję Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie. W sezonie 2020/2021 powraca by objąć stanowisko kierownika muzycznego orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense oraz poprowadzić opero – balet J.Ph.Rameau  „Castor i Pollux”.

Artysta ma na koncie osiem albumów utrzymanych wykonawczo w konwencji HIP (historically informed performance), w tym zaliczane do najwybitniejszych płyt roku w opinii krytyków. Niebawem ukaże się kolejna jego płyta z rejestracją „Snu nocy letniej”, Koncertu skrzypcowego i Symfonii Włoskiej, Felixa Mendelssohna-Bartholdy.

Stefan Plewniak jako dyrygent i pedagog współpracuje z NOR59 String Institute w Oslo, w Norwegii prowadzi wykonania dzieł symfonicznych, operowych i oratoryjnych. W minionych latach był też zapraszany jako dyrygent i solista do Carnegie Hall (Nowy Jork) i w salzburskiego Mozarteum.

Absolwent uczelni w Krakowie, Pradze, Mastricht i Paryżu koncertował również w najważniejszych salach całego świata, nagrywając płyty z takimi znakomitymi artystami jak Jordi Savall i Le Concert de Nations, William Christie i Les Arts Florissants, czy Giuliano Carmignola. Prowadzi klasy mistrzowskie na uniwersytetach w USA, m.in.” w Chicago, San Diego, Rochester i Los Angeles.

4 września br. poprowadzi wykonanie „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta, a koncert w Kościele oo. Paulinów p. w. Św. Ducha w Warszawie (ul. Długa 3) dedykowany będzie pamięci Bernarda Ładysza, światowej sławy śpiewaka, przez wiele lat współpracującego z  Warszawską Operą Kameralną. W partiach solistów usłyszymy Aleksandrę Kubas-Kruk – sopran; Natalię Kawałek – mezzosopran; Karola Kozłowskiego – tenor oraz Artura Jandę – bas.

Pozyskanie pan Stefana Plewniaka na stanowiska Kierownika Muzycznego MACV, to kolejny krok w rozwoju naszej instytucji – mówi Alicja Węgorzewska-Whiskerd. Odwołująca się do tradycji wykonawstwa muzyki dawnej zgodnie z wymogami epoki orkiestra, już uznawana za czołową  w Europie, otrzymuje kapelmistrza, który jest gwarantem jej rozwoju i artystycznych sukcesów. To kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji jako zespołu, wskazującego kierunki w interpretacji z poszanowaniem  historycznych zasad.

Stefan Plewniak – a new Music Director of the Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Orchestra.


Director of the Warsaw Chamber Opera, Alicja Węgorzewska-Whiskerd, PhD, has appointed Stefan Plewniak, the violin virtuoso, conductor, and an outstanding expert in music performance referring to the historical tradition based on instruments and interpretations of the era, to the position of Music Director of the MACV Orchestra.

On the 4th September 2020, he will conduct the performance of Wolfgang Amadeus Mozart’s “Requiem”, and the whole concert, which be held at the Church of the Holy Spirit in Warsaw (3 Długa Street) will be dedicated to the memory of Bernard Ładysz, a world-famous singer, who worked with the Warsaw Chamber Opera for many years. In the soloists’ parts we will hear Aleksandra Kubas-Kruk – soprano; Natalia Kawałek – mezzo-soprano; Karol Kozłowski – tenor and Artur Janda – bass.

– The appointment of Mr. Stefan Plewniak as Music Director of MACV is another step in the development of our institution – says Alicja Węgorzewska-Whiskerd. Referring to the tradition of performing early music in accordance with the requirements of the era, the Orchestra, already recognised as the leading orchestra in Europe, receives a Kappelmeister, who guarantees its development and artistic successes. This is the next step in strengthening our position as a team, that shows directions in interpretation while respecting historical principles.

Skip to content