operaOK!

Home / operaOK!

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA:

operaOK!

To cykl premierowych video-instalacji barokowych i klasycznych oper realizowanych w obecnym czasie izolacji. Wychodząc od zaistniałej na świecie sytuacji (zamknięcia nas w domach, kontaktów możliwych tylko online), wynikającej z obostrzeń wprowadzonych ze względu na pandemię związaną z wirusem COVID-19, Warszawska Opera Kameralna otwiera projekt operaOK!”, tworząc zupełnie nową jakość artystyczną w sieci.

Dziesięć dzieł muzycznych powstałych w XVII i XVIII wieku: od L’Orfeo (1607 r.) C. Monteverdiego, przez Dido and Enea (1689 r.) H. Purcella czy Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (1707 r.) G. F. Händla po Castora i Polluxa (1754 r.) J. P. Rameau oraz Don Giovanniego (1787 r.) W. A. Mozarta – ukazanych zostanie w twórczej egzemplifikacji, możliwej do zrealizowania w chwili obecnej. Oznacza to, że elementy składowe inscenizacji (nagrania dźwiękowe, filmy, elementy scenografii) powstają całkowicie online, a poszczególne elementy zostaną połączone w całość dopiero podczas montażu.

Świadomi trudności, jakie są związane z produkcją choćby jednego tytułu w obecnym czasie, decydujemy się stworzyć cykl tak, by pokazać różnorodne możliwości inscenizacyjne i interpretacyjne. Każdy tytuł zostaje skrócony do niezbędnego minimum (ok. 30 minut), a wyznacznikiem skrótów stają się: czas, sposób realizacji (należy pamiętać, że nie każdy fragment muzyczny jest przystosowany do wykonania online) oraz spójność wypowiedzi artystycznej – nie ingerującej w zapis muzyczny przygotowany przez solistów, instrumentalistów MACV, zespół wokalny WOK pod twórczą opieką Marcina Sompolińskiego.

Decydujemy się na ryzyko artystyczne, gdyż nie chcemy pozostać bezczynni. Powaga sytuacji, skala rozprzestrzeniania się wirusa dotykająca najmocniej kraj, który zrodził operę – Włochy, skłonił nas do jakiejś formy reakcji wobec rzeczywistości. A ponieważ to, co mamy, czyli nasza wyobraźnia, warsztat, odwaga, potrzeba tworzenia wciąż nie zostały nam zabrane, chcemy dać świadectwo tego, co możliwe tu i teraz we wspólnotowym doświadczaniu i przeżywaniu sztuki.

W rozmowach i dyskusjach o tym projekcie, pojawiło się hasło: „Born by heart, made in home” (copyright by Marcin Stefaniuk, inspektor MACV), które doskonale oddaje to, co właśnie robimy. Mając nadzieję, że twórczość w świecie rzeczywistym pozostaje wciąż w naszym zasięgu, chwilowo zapraszamy na spotkanie z operą barokową w świecie wirtualnym.


Tomasz Cyz, kurator cyklu „operaOK!”

Celem projektu jest przybliżenie naszym Widzom repertuaru obecnego i przyszłego. Warszawska Opera Kameralna pragnie podtrzymać u swoich odbiorców zainteresowanie ofertą kulturalną, aby po okresie zawieszenia działalności artystycznej, nasza Instytucja z powodzeniem mogła ją kontynuować, nie tracąc wypracowanego poziomu sprzedaży biletów.  


Odcinek 1 / Episode 1
Odcinek 3 / Episode 3
Odcinek 5 / Episode 5
Odcinek 7 / Episode 7
Odcinek 9 / Episode 9

Odcinek 2 / Episode 2
Odcinek 4 / Episode 4
Odcinek 6 / Episode 6
Odcinek 8 / Episode 8
Odcinek 10 / Episode 10


Warszawska Opera Kameralna swoimi działaniami artystycznymi online wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i naszej chęci dzielenia się pasją i zaangażowaniem, wynikającymi z potrzeby serca. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na moment, gdy będziemy mogli gościć Państwa w naszych teatrach: scenie WOK na al. Solidarności 76b i Basenie Artystycznym przy ul. Marii Konopnickiej 6. Przypominamy, że bilety na nasze wydarzenia stacjonarne będzie można nabyć bezpośrednio w kasach lub zakupić online po przywróceniu działalności w siedzibie.

CYKL „OPERAOK!” STWORZONY JEST W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ. TO ODZEW TWÓRCÓW SPEKTAKLI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z ZAWIESZENIEM DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW W MARCU 2020 R. Z POWODU PANUJĄCEJ PANDEMII WIRUSA COVID-19. „OPERAOK!” JEST INNOWACYJNYM POMYSŁEM AKTYWIZUJĄCYM ARTYSTÓW I PRACOWNIKÓW WOK W CZASACH WYŁĄCZENIA TEATRÓW Z DZIAŁALNOŚCI NA SCENIE. WSZYSTKIE NAGRANIA DŹWIĘKOWE POWSTAŁY W CZASIE IZOLACJI W DOMACH MUZYKÓW NA PRZEŁOMIE MARCA I KWIETNIA 2020. AUTORAMI NAGRAŃ VIDEO WYKORZYSTANYCH W PRODUKCJI BYLI SAMI ARTYŚCI.

Projekt ma charakter promocyjny. W czasie wyłączenia Instytucji Kultury z powodu COVID-19 służy do podtrzymania relacji z widzami, pozyskania nowych odbiorców, prezentuje możliwości, jakimi dysponuje WOK oraz zachęca do zapoznania się z bogatym dorobkiem Opery i odwiedzin po ustaniu pandemii.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Flag_of_the_United_Kingdom.svg_.png

The Warsaw Chamber Opera with its online artistic activities meets your expectations and our desire to share passion and commitment resulting from the need of the heart. At the same time, we are waiting for the moment when we will be able to welcome you again in our Theatres: WCO stage al. Solidarności 76b and Artistic Pool ul. Marii Konopnickiej 6. We would like to remind you that the purchase of tickets at our box offices or via online for our stationary events will be available after the business restoration at the premises.