operaOK!

Home / operaOK!

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA:

operaOK!

To cykl premierowych video-instalacji barokowych i klasycznych oper zrealizowanych w czasie izolacji związanej z wirusem COVID-19. Wychodząc naprzeciw sytuacji trudnej dla całego świata kultury – brak możliwości uczestnictwa widzów, zamknięcia nas w domach, kontaktów możliwych tylko online, wynikających z obostrzeń pandemicznych, Warszawska Opera Kameralna zrealizowała projekt operaOK!”, tworząc zupełnie nową jakość artystyczną w sieci.

Dziesięć dzieł muzycznych powstałych w XVII i XVIII wieku: od L’Orfeo (1607 r.) C. Monteverdiego, przez Dido and Enea (1689 r.) H. Purcella czy Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (1707 r.) G. F. Händla po Castora i Polluxa (1754 r.) J. P. Rameau oraz Don Giovanniego (1787 r.) W. A. Mozarta – ukazanych zostało w twórczej egzemplifikacji, możliwej do zrealizowania w tamtej chwili. Oznacza to, że elementy składowe inscenizacji (nagrania dźwiękowe, filmy, elementy scenografii) powstały całkowicie online, a poszczególne elementy zostały połączone w całość dopiero podczas montażu.

Świadomi trudności, jakie były związane z produkcją choćby jednego tytułu w tamtym czasie, zdecydowaliśmy się stworzyć cykl tak, by pokazać różnorodne możliwości inscenizacyjne i interpretacyjne. Każdy tytuł został skrócony do niezbędnego minimum (ok. 30 minut), a wyznacznikiem skrótów stały się: czas, sposób realizacji (należy pamiętać, że nie każdy fragment muzyczny jest przystosowany do wykonania online) oraz spójność wypowiedzi artystycznej – nie ingerującej w zapis muzyczny przygotowany przez solistów, instrumentalistów MACV, zespół wokalny WOK pod twórczą opieką Marcina Sompolińskiego.

Zdecydowaliśmy się na ryzyko artystyczne, gdyż nie chcieliśmy pozostać bezczynni. Powaga sytuacji, skala rozprzestrzeniania się wirusa szczególnie mocno dotknęła kraj, który zrodził operę – Włochy, co skłoniło nas do jakiejś formy reakcji wobec rzeczywistości. A ponieważ to, co mamy, czyli nasza wyobraźnia, warsztat, odwaga, potrzeba tworzenia nie zostały nam zabrane, chcieliśmy dać świadectwo tego, co możliwe we wspólnotowym doświadczaniu i przeżywaniu sztuki.

W rozmowach i dyskusjach o tym projekcie, pojawiło się hasło: „Born by heart, made in home” (copyright by Marcin Stefaniuk, inspektor MACV), które doskonale oddaje to, co zrobiliśmy. Mając nadzieję, że twórczość w świecie rzeczywistym pozostaje wciąż w naszym zasięgu, zapraszamy na spotkanie z operą barokową w świecie wirtualnym.


Tomasz Cyz, kurator cyklu „operaOK!”

CYKL „OPERAOK!” STWORZONY ZOSTAŁ W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ. BYŁ TO ODZEW TWÓRCÓW SPEKTAKLI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z ZAWIESZENIEM DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW W MARCU 2020 R. Z POWODU PANUJĄCEJ PANDEMII WIRUSA COVID-19. „OPERAOK!” STAŁA SIĘ INNOWACYJNYM POMYSŁEM AKTYWIZUJĄCYM ARTYSTÓW I PRACOWNIKÓW WOK W CZASACH WYŁĄCZENIA TEATRÓW Z DZIAŁALNOŚCI NA SCENIE. WSZYSTKIE NAGRANIA DŹWIĘKOWE POWSTAŁY W CZASIE IZOLACJI W DOMACH MUZYKÓW NA PRZEŁOMIE MARCA I KWIETNIA 2020. AUTORAMI NAGRAŃ VIDEO WYKORZYSTANYCH W PRODUKCJI BYLI SAMI ARTYŚCI.

Celem projektu było przybliżenie naszym Widzom repertuaru obecnego i przyszłego. Warszawska Opera Kameralna pragnęła podtrzymać u swoich odbiorców zainteresowanie ofertą kulturalną, aby po okresie zawieszenia działalności artystycznej, nasza Instytucja z powodzeniem mogła ją kontynuować, nie tracąc wypracowanego poziomu sprzedaży biletów.  

CYKL „operaOK!” W CZERWCU 2021 R. ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE “DIG IT”, ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO.


 

 

 

Odcinek 1 / Episode 1

 

Odcinek 3 / Episode 3

 

Odcinek 5 / Episode 5

 

Odcinek 7 / Episode 7

 

Odcinek 9 / Episode 9

 

Odcinek 2 / Episode 2

 

Odcinek 4 / Episode 4

 

Odcinek 6 / Episode 6

 

Odcinek 8 / Episode 8

 

Odcinek 10 / Episode 10

 

Skip to content