operaOK!
vol. II
Premiera / Premiere 17.04.2020


Jan Sebastian Bach Pasja według św. Jana (BWV 245) / St. John Passion (BWV 245)

Ewangelista / Evangelist – Aleksander Kunach (biogram)
Jezus / Jesus – Jarosław Bręk (biogram)
Piłat / Pilatus – Piotr Pieron (biogram)

Kierownictwo muzyczne / Music Director – Marcin Sompoliński
Montaż / Editor – Przemysław Chruścielewski (biogram)

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Maria Papuzińska-Uss – koncertmistrz / concertmaster
Grzegorz Lalek
Radosław Kamieniarz
Ewa Chmielewska

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Natalia Moszumańska
Kornelia Korecka-Karbownik
Katarzyna Cendlak

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Anna Wieczorek
Karolina Habało

Wiolonczele / Cellos
Jakub Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Anna Cierpisz
Karolina Szewczykowska

Kontrabas / Double Bass
Anna Bator

Flety / Flutes
Paweł Książkiewicz
Karolina Zych

Oboje / Oboes
Marek Niewiedział
Jan Hutek

Lutnia / Lute
Henryk Kasperczak

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Pozytyw / Organ
Marcin Zieliński

Zespół Wokalny WOK / WCO Vocal Ensemble

Soprany / Sopranos
Karolina Geryń
Ewelina Osowska
Teresa Tippe

Alty / Altos
Ewa Puchalska
Dorota Solecka
Ewelina Rzezińska

Tenory / Tenors
Tomasz Grygo
Robert Mojsa
Marek Sadowski

Basy / Basses
Krzysztof Matuszak
Łukasz Geryń
Andrzej Milewski

Kierownik Zespołu Wokalnego WOK / Manager of WCO Vocal Ensemble Krzysztof Kusiel-Moroz

Realizacja dźwiękowa / Sound engineer Piotr Madziar

Tłumaczenie / Subtitles Andrzej Serafin

Kierownictwo produkcji / Production Manager Paulina Mastalerz

Współpraca / Cooperation Mirosław Riedel Jolanta Denejko

Fragmenty Ewangelii wg. św. Jana pochodzą z Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallottinum / The fragments of Gospel of St. John are taken from the Millennium Bible published by Pallottinum


Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności Teatrów w marcu 2020 r. Z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie. / “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content