Aktualne przesłuchania:

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przesłuchania dla solistów-śpiewaków do produkcji dwóch oper jednoaktowych Gaetano Donizettiego – Il campanello di notte oraz Il giovedì grasso (termin premiery: 15 października 2021 r.) na role:

 • Don Annibale Pistacchio (Il campanello) / Il Colonnello (Il giovedì grasso) – jedna osoba wykonuje obydwie partie: BASSO BUFFO (przedział wiekowy 45-60 lat),
 • Ernesto (Il giovedì grasso) – TENOR (przedział wiekowy 35-45 lat).

Kontakt: przesluchania@operakameralna.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 czerwca 2021 roku (czwartek) do godz. 15:00

Przesłuchania odbędą się dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w siedzibie Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Obrońców 31 (sala prób nr 3).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz
 3. Program
 4. Rodo
 5. Covid
 6. Regulamin

Archiwalne przesłuchania:

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przesłuchania do Zespołu Wokalnego dla głosów:

 Bas-baryton;

Wymagania:

 • Wykształcenie muzyczne co najmniej średnie, preferowane wyższe na kierunku wokalistyka
 • Biegłe czytanie nut głosem a`vista
 • Zdolności aktorskie
 • Umiejętność śpiewania partii ansamblowych w małych zespołach
 • Znajomość stylistyki i tradycji wykonawczej muzyki dawnej i klasycznej, w tym techniki śpiewu non vibrato
 • Kompetencje społeczne predestynujące do pracy zespołowej

Oferujemy:

 • Współpracę z profesjonalnym zespołem
 • Udział w prestiżowych przedsięwzięciach artystycznych
 • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • Indywidualny rozwój zawodowy

Kandydaci zobowiązani są do przygotowania:

 • 2 wybranych arii o zróżnicowanym charakterze (kantylenowa i koloraturowa) powstałych przed rokiem 1800 z takich dzieł jak: pasje i kantaty J. S. Bacha, oratoria G. F. Haendla, opery i kompozycje sakralne W. A. Mozarta i J. Haydna.
 • Chóralnych fragmentów z Requiem d-moll i Wielkiej Mszy c-moll W. A. Mozarta
 • Kandydaci będą proszeni o zaśpiewanie fragmentu muzycznego a`vista

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie, link do nagrania w wykonaniu kandydata lub plik z nagraniem.

Fakultatywnie: dyplomy, afisze, programy potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22  lutego 2021.

Forma elektroniczna dokumentów WYSŁANA NA ADRES: sekretariat@operakameralna.pl jest dopuszczalna

I termin przesłuchania planowany jest na 9 marca 2021 r.

Administratorem danych jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Kandydat ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

***

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przesłuchania dla solistów-śpiewaków do produkcji dwóch oper jednoaktowych Gaetano Donizettiego – Il campanello di notte oraz Il Giovedì Grasso (termin premiery: 29.01.2021) na role:

– Don Annibale Pistacchio (Il campanello)/ Il Colonnello (Il Giovedì Grasso) (jedna osoba wykonuje obydwie partie) – BASSO BUFFO

– Ernesto (Il Giovedì Grasso) – TENOR

– Teodoro (Il Giovedì Grasso) – TENOR

Kontakt: przesluchania@operakameralna.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.10.2020 (czwartek) do godz. 15:00

Przesłuchania odbędą się dnia 26.10.2020 (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Obrońców 31 (sala prób nr 3).


DO POBRANIA: 

 

***

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przesłuchania dla solistów-śpiewaków do produkcji dwóch oper jednoaktowych Gaetano Donizettiego: Il campanello di notte oraz Il Giovedì Grasso (termin premiery: 29.01.2021) na role:

– Don Annibale Pistacchio (Il campanello)/ Il Colonnello (Il Giovedì Grasso) (jedna osoba wykonuje obydwie partie) – BASSO BUFFO

– Ernesto (Il Giovedì Grasso) – TENOR

Kontakt: przesluchania@operakameralna.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.10.2020 (poniedziałek) do godz. 15:00

Przesłuchania odbędą się dnia 19.10.2020 (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Obrońców 31 (sala prób nr 3).

DO POBRANIA: 

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ANKIETA COVID