operaOK!
vol. VIII
Premiera / Premiere 30.05.2020

Wolfgang Amadeusz Mozart
Don Giovanni
[fragmenty] [excerpts]

Libretto Lorenzo da Ponte


Reżyseria / Director – Tomasz Cyz (biogram)
Kierownik muzyczny / Music Director – Tadeusz Kozłowski (biogram)

Maski i kostiumy / Set design, masks – Anna-Maria Karczmarska (biogram) Mikołaj Małek (biogram)
Montaż / Editor – Dawid Kozłowski (biogram)
Reżyser dźwięku / Sound engineer – Łukasz Kurzawski (biogram)
Asystent / Assistant – Kuba Wnuk
Tłumaczenie / Subtitles – Tomasz Cyz, Justyna Samól


Komendatore – Remigiusz Łukomski (biogram)
Don Giovanni – Stanislav Kuflyuk (biogram)
Donna Anna – Ewa Majcherczyk (biogram)
Donna Elwira – Natalia Rubiś (biogram)
Zerlina – Ingrida Gápová (biogram)

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Radosław Kamieniarz – koncertmistrz / concertmaster
Grzegorz Lalek
Maria Papuzińska-Uss
Kornelia Korecka-Karbownik
Ewa Chmielewska

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Magdalena Kuźmińska-Hartung
Mateusz Małecki
Marcin Sochan

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Anna Stankiewicz
Anna Wieczorek

Wiolonczele / Cellos
Karolina Szewczykowska – koncertmistrz / concertmaster
Anna Cierpisz
Aleksandra Rybak-Żymła
Kuba Kościukiewicz

Kontrabasy / Double Basses
Stanisław Smołka
Anna Bator

Flety / Flutes
Paweł Książkiewicz
Karolina Zych

Oboje / Oboes
Marek Niewiedział
Rafael Przybyła

Fagoty / Bassoons
Leszek Wachnik

Klarnety / Clarinets
Robert Michalski

Rogi naturalne / Natural horns
Dominika Stencel
Mateusz Cendlak

Trąbki / Trumpets
Ostap Popovych
Michał Gidziński

Puzony / Trombones
Piotr Wawreniuk
Michał Kiljan
Robert Krajewski

Kotły / Timpani
Jarosław Kopeć

Mandolina / Mandolin
Grzegorz Lalek

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz

Kierownictwo produkcji / Production Manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko

Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności Teatrów w marcu 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie.
/ “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content