Po wielkim sukcesie Armide w 2017 roku, z radością powróciłam do Warszawskiej Opery Kameralnej w marcu 2020 roku, do pracy nad inscenizacją i choreografią do opery Jean-Philippe’a Rameau Kastor i Polluks (1754); w tej produkcji, zainspirowana lekturą tego XVIII-wiecznego arcydzieła przez pryzmat ezoterycznej astrologii, przedstawiłam głównych bohaterów jako postacie z Wielkich Arkanów Tarota oraz połączyłam taniec barokowy z tanztheater. Przed zamknięciem działalności scenicznej teatru z powodu epidemii koronawirusa zdążyliśmy sfilmować przebieg ostatniej próby z udziałem Maestra Stefana Plewniaka; to nagranie, w połączeniu ze zdjęciami scenografii i kostiumami autorstwa Francesco Vitali oraz obrazami na żywo śpiewaków i muzyków śpiewających i grających ze swoich domów w zamknięciu, pokazuje realizację tego przedstawienia i stanowi moją głęboką obietnicę dla warszawskiej publiczności. Nie mogę się doczekać, aby spotkać się z Wami na żywo po zakończeniu epidemii: do zobaczenia wkrótce, Warszawo!
Deda Cristina Colonna

In March 2020 I was happy to be back at Warszawska Opera Kameralna, staging and choreographing Castor et Pollux (1754) by Jean-Philippe Rameau, after the big success of Armide in 2017; in this staging, I read this 18th-century masterpiece through the lens of esoteric astrology, I presented the characters as the Tarot Major Arcana and I paired baroque dance with tanztheater. Before the theatre shut down due to the Coronavirus emergency, we were able to film a run-through of the last rehearsal, with Mr Stefan Plewniak; this recording, mixed with photos of the set and costumes by Francesco Vitali and live images of the singers and musicians singing and playing from their homes in confinement, shows the making of this performance and represents my deeply heartfelt promise to the Warsaw audience. I look forward to seeing you all live, after the emergency is over: see you soon, Warsaw!
Deda Cristina Colonna

operaOK!
vol. III
Premiera / Premiere 25.04.2020

Jean-Philippe Rameau CASTOR ET POLLUX / KASTOR I POLLUKS

[fragmenty] [excerpts]


Libretto Pierre-Joseph Bernard

Scenariusz, głos z offu, reżyseria / Script, voice over, director – Deda Cristina Colonna (biogram)

Castor – Kieran White (biogram)
Pollux – Kamil Zdebel (biogram)
Télaïre – Tosca Rousseau (biogram)
Phébé – Marta Brzezińska (biogram)
Mercure – Aleksander Kunach (biogram)
Une Ombre Heureuse – Ewelina Osowska (biogram)

Kierownictwo muzyczne / Music Director – Stefan Plewniak
Asystent / Music Assistant – Kuba Wnuk
Projekcje i zdjęcia / Videos and images – Francesco Vitali
Realizacja dżwięku / Sound engineer – Piotr Madziar
Montaż / Editor – Jakub Lenartowicz (biogram)

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Maria Papuzińska-Uss – koncertmistrz / concertmaster
Grzegorz Lalek
Radosław Kamieniarz
Natalia Moszumańska

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Klaudia Matlak
Kornelia Korecka-Karbownik
Ewa Chmielewska

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider, inspektor / leader, inspector
Anna Wieczorek
Karolina Habało – lider / leader
Anna Stankiewicz

Wiolonczele / Cellos
Jakub Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Karolina Szewczykowska
Anna Cierpisz
Katarzyna Cichoń

Viola Da Gamba
Justyna Rekść-Raubo

Kontrabas / Double Bass
Stanisław Smołka

Flety / Flutes
Paweł Książkiewicz
Małgorzata Wojciechowska

Oboje / Oboes
Marek Niewiedział
Jan Hutek

Fagot / Bassoon
Tomasz Wesołowski

Trąbka / Trumpet
Aneta Mścisz

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Perkusja / Percussion
Jarosław Kopeć
Krzysztof Niezgoda

Kierownik Artystyczny MACV / Artistic Manager Of MACV Orchestra Marcin Sompoliński

Zespół Wokalny WOK / WCO Vocal Ensemble

Soprany / Sopranos
Ewa Kuryłowicz – inspektor / inspector
Karolina Geryń
Magdalena Smulczyńska

Alty / Altos
Kinga Głogowska
Paulina Łysikowska

Kontratenory / Countertenors
Krzysztof Piernik
Aleksander Słojewski

Tenory / Tenors
Piotr Jakacki
Marek Sadowski

Basy / Bass
Łukasz Geryń
Bartłomiej Kornacki
Grzegorz Zychowicz

Kierownik Zespołu Wokalnego WOK/ Manager Of WCO Vocal Ensemble Krzysztof Kusiel-Moroz

W filmie wykorzystano nagranie z ostatniej wieczornej próby przed zawieszeniem działalności instytucji kultury w Polsce. / In the film is used recording of the last evening rehearsal before a suspension of activities of cultural institutions in Poland.

Podziękowania dla wszystkich wykonawców i realizatorów spektaklu Castor et Pollux / Thanks to all artists and creation team of the performance Castor et Pollux

Szczególnie dla solistów / Especially for soloists: Dawid Biwo, Krzysztof Matuszak, Wojciech Sztyk

Tancerzy / Dancers: Matilda Larsson, Valerie Lauer, Joanna Lichorowicz-Greś, Aleksandra Pawluczuk, Sławomir Greś, Adrian Navarro, Dominik Skorek, Artur Zakirov

Zespołu Wokalnego WOK / WCO Vocal Ensemble: Sylwia Stępień, Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska, Tomasz Grygo, Andrzej Milewski, Robert Mojsa

Asystentów / Assistans: Karin Modigh, Hannah Gelesz, Zuzanna Grzegorowska, Alec Kevin James Boreham

Video Animation & Mapping GIARDINO22 ART LABPRO4MEDIA

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” Cycle Curator
Tomasz Cyz (biogram)

Tłumaczenie / Subtitles
Justyna Samól
Dorota Sawka

Kierownictwo Produkcji / Production Manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko


Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności Teatrów w marcu 2020 r. Z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie. / “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze:/ Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content