Tygodnik “NIEDZIELA” 30/2018 – “Krąg Dobra Szczyt Geniuszu i Mecenatu” Piotr Iwicki

“Mecenat państwa, podobnie jak mecenat osób fizycznych, obejmujący swoją pieczą działania artystyczne czyli to wszystko, co ujmujemy w szerokie ramy sztuki wydaje się tak stary, jak daleko sięga nasza pamięć. Niestety, ostatnie kilka dekad galopującej komercjalizacji i podporządkowywania życia finansowym regułom gry postawiło wiele kwestii na głowie. Zmieniamy to. ”

Skip to content