W 2017 r. Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie pn. „Zakup instrumentów dla Warszawskiej Opery Kameralnej”.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy.
Zakupiono i dostarczono:
– pianino akustyczno-cyfrowe szt. 6,
– pianino cyfrowe szt. 2,
– trąbki naturalne wraz z wyposażeniem.

.

Na realizację zadania Warszawska Opera Kameralna otrzymała dofinansowanie w kwocie 196 765,20 zł ze środków Województwa Mazowieckiego.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content