W 2015 r. Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu „Infrastruktura kultury” pn. Zakup podestu zakrywającego orkiestron oraz pozostałego wyposażenia fosy orkiestry w Warszawskiej Operze Kameralnej.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano podest zakrywający orkiestron, system oświetlenia technologicznego wewnątrz fosy orkiestrowej oraz następujące elementy wyposażenia fosy orkiestrowej: 40 szt. pulpitów pod nuty wraz z uchwytami, 40 szt. nieobrotowych krzeseł orkiestrowych, 1 szt. obrotowego krzesła dla perkusisty, 1 szt. nieobrotowego krzesła dla dyrygenta, 1 szt. profesjonalnego pulpitu dyrygenckiego oraz 1 szt. profesjonalnego podium dyrygenckiego.

Dzięki realizacji zadania zwiększył się komfort użytkowania obiektu Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej oraz poziom bezpieczeństwa przebywających na scenie oraz w fosie orkiestrowej osób. Podest zakrywający orkiestron umożliwia zamykanie fosy orkiestrowej, powiększając w ten sposób w razie potrzeby przestrzeń sceniczną. Dzięki realizacji zadania zwiększył się potencjał oferty artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej, co odczują wszyscy nasi dotychczasowi jak i nowi widzowie.

Na realizację zadania Warszawska Opera Kameralna otrzymała dofinansowanie w kwocie 195 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 50 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

 

Skip to content