W 2019 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała zadanie: “Zakup samochodu”.

W ramach realizacji ww. zadania zakupiono nowy samochód osobowy, który pomaga pracownikom Warszawskiej Opery Kameralnej w realizacji zadań.

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację w kwocie 81 180 zł ze środków Województwa Mazowieckiego.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:


Skip to content