W 2023 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała Zadanie:

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej”.

 

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 199 920,88 zł.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:


Skip to content