W 2023 roku Warszawska Opera Kameralna zrealizowała Zadanie:

„Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej”.

Dzięki realizacji ww. Zadania, znacząco zwiększyła się atrakcyjność spektakli. Z wykorzystaniem nowej wytwornicy dymu jest możliwość łączenia różnych efektów co pozwala kreować niezapomniane widowisko na scenie, co w sposób znaczny wpływa na atrakcyjność spektakli i tym samym na zainteresowanie wśród widzów.

 

Na realizację projektu Warszawska Opera Kameralna otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 28 868,10 zł.

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:


Skip to content